Visitas con cita previa

Publicado el : 09/11/2020 23:36:42
Categorías : Noticias Rss feed

Degut a la situació sanitària en la qual ens trobem, per reduir els casos de la Covid 19, totes les visites al refugi, s'hauran de realitzar amb cita prèvia seguint les instruccions que ens indica el Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.

Per als adoptants les visites es concertaran mitjançant cita prèvia.

* Les persones interessades en adoptar envieu email a info@protectorabcn.es, primer us enviarem un petit qüestionari per valorar si tenim algun animal que encaixi amb el que busqueu, en tal cas concertarem cita per conèixe'l.
* Els padrins quadrar les visites enviant email a admin@protectorabcn.es

Sentim les molèsties i moltes gràcies per la vostra comprensió.

Carrer Guarda Antón 10, 08035 Barcelona
93 417 24 gen (atenció telefònica únicament de dilluns a divendres)
info@protectorabcn.es / admin@protectorabcn.es


[CAST]

Debido a la situación sanitaria en la que nos encontramos, para reducir los casos de la Covid 19, todas las visitas al refugio, se tendrán que realizar con cita previa siguiendo las instrucciones que nos indica el Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.

Para los adoptantes las visitas se concertarán mediante cita previa.

* Las personas interesadas en adoptar enviar email a info@protectorabcn.es, primero os enviaremos un pequeño cuestionario para valorar si tenemos algún animal que encaje con lo que buscan, en tal caso concertaremos cita para conocerle.
* Los padrinos cuadrar las visitas enviando email a admin@protectorabcn.es

Sentimos las molestias y muchas gracias por su comprensión.

Carrer Guarda Antón 10, 08035 Barcelona
93 417 01 24 (atención telefónica únicamente de lunes a viernes)
info@protectorabcn.es / admin@protectorabcn.es

Share